Pojęcia EP i EK w świetle nowych przepisów prawa

W dzisiejszych czasach ograniczanie zużycia energii do ogrzewania budynku to nie tylko wymóg ekonomiczny, ale także po prostu wymóg prawa. W czasie budowy domu jesteśmy zobowiązani do określenia zużycia energii przez budynek i do ustalenia go na akceptowalnym poziomie. Najważniejsze w tej kwestii są wskaźniki EP i EK, które są zdefiniowane w prawie. Czym one dokładnie są?

Wskaźniki te narzuca nam dyrektywa unijna mająca na celu ograniczanie zużycia energii w całej Wspólnocie. Bezpośrednie przełożenie tego faktu na warunki prawne pojawia się w postaci obowiązujących od 2014 roku Warunków Technicznych dotyczących usytuowania i właściwości nowo budowanych domów. Najważniejszą kwestią jest tutaj obniżanie zapotrzebowania nieruchomości na energię użytkową.

Innymi słowy, chodzi o to, by nowe budynki były znacznie lepiej ocieplone od starych. Dla inwestora wytycznymi muszą tutaj być wskaźniki EP i EK, które w najbliższym czasie będą na pewno wyraźnie zaostrzane. Najogólniej rzecz biorąc, im mniejszą wartość przyjmują współczynniki EP i EK, tym mniej wydamy na ogrzanie naszego domu w przeliczeniu na metr jego powierzchni. Przekłada się to na konieczność wykorzystywania lepszych technologii w celu spełnienia wymagać nakładanych przez Warunki Techniczne na wszystkich inwestorów.

Współczynnik EP

EP określa ilość energii nieodnawialnej, jaką budynek może pozyskiwać z nieodnawialnych źródeł energii. Mówiąc prościej, jest to ilość energii, jaką można uzyskać ze spalania paliw, takich jak węgiel czy gaz. Zapotrzebowanie na energię nieodnawialną jest tutaj dość szeroko określone, ponieważ odnosi się ono do potrzeb z zakresu ogrzewania i chłodzenia budynku, zapewnienia mu wentylacji, grzania wody użytkowej, a nawet do zasilania oświetlenia, sprzętów AGD i innych urządzeń na prąd.

Ogrzewanie w domu

Wskaźnik EP podawany jest kWh/(m2.rok) i dotyczy jednego metra powierzchni użytkowej. Obecna średnia wartość tego wskaźnika wynosi około 140 kWh/(m2.rok), ale w nowych warunkach technicznych będących w użyciu już od 2014 roku niedopuszczalne jest wzniesienie budynku, którego zapotrzebowanie na energię nieodnawialną wynosiłoby więcej niż 120 kWh/(m2.rok). W chwili obecnej wartość tego współczynnika wynosi 95 kWh/(m2.rok) i ta wartość będzie obowiązywała do 2021 roku. Wtedy planowane jest ostatnie ograniczenie do poziomu 70 kWh/(m2.rok). Wskaźnik EP musi być umieszczany w projekcie. Na jego wielkość decydujący wpływ ma zwykle sposób ogrzewania i wentylacji.

Współczynnik EK

Współczynnik EK jest trochę mniej skomplikowany, ponieważ wyraża on ilość energii, jaka powinna być dostarczana do budynku, by możliwe było uzyskanie w nim temperatury, jaka jest zakładana w projekcie. Do tego należy doliczyć energie niezbędną do odpowiedniej wentylacji pomieszczeń i podgrzewania wody.

Jedyną komplikacją tego wskaźnika jest uwzględnianie w obliczeniach strat energii wynikających z niedoskonałości technologii przesyłu energii. Uwzględnić naturalnie trzeba także straty wynikające z ucieczki ciepła. EK także wyraża się w kWh/(m2.rok) i dla inwestora jest to nawet ważniejszy wskaźnik, ponieważ powie mu on, ile realnie budynek będzie potrzebował energii, przez co będzie on mógł obliczyć swoje przyszłe koszty.

Kategorie: Budowa domu,

Autor

Redakcja macsimum.com.pl