Budowa dachu w kontekście nowych przepisów budowlanych

2014 rok miał duże znaczenie dla budownictwa jednorodzinnego, doszło w nim bowiem do istotnego podwyższenia wymogów odnoszących się do jego energooszczędności. Odnosi się to również do dachu, który musi być konstruowany tak, aby gwarantował oszczędność energii na odpowiednio wysokim poziomie.

Ciepły i szczelny dach jest zresztą nie tylko zgodny z przepisami, ale również korzystny z punktu widzenia swojego właściciela. Nie może być jednak inaczej skoro zwiększa komfort cieplny w domu i prowadzi do sporych oszczędności. Ciepłe powietrze unosi się do góry, co dla nikogo nie powinno być zaskoczeniem, mówimy bowiem o tendencji zgodnej z zasadami fizyki. Dach jest więc jedną z tych zewnętrznych przegród, które w największym stopniu przyczyniają się do uciekania ciepła za budynku.

Budowa dachu

Jeśli jest on wykonany niewłaściwie albo w oparciu o przestarzałe technologie, możemy mówić o stratach ciepła oscylujących nawet w granicach 25 procent ciepła, które ucieka przez przegrody zewnętrzne. Oczywiście, ryzyko takie można eliminować przywiązując dużą wagę choćby do kształtu dachu, który może wpływać na ograniczenie zapotrzebowania na energię pozwalającą na ogrzanie budynku. Nie bez znaczenia jest również sama budowa dachu, ta powinna bowiem pozostawać w zgodzie z zasadami, na jakich bazuje sztuka budowlana. Warto pamiętać i o tym, że są materiały, które nadają się do tego w większym oraz w znacznie mniejszym stopniu.

Pokrycie dachowe

Jeśli poddajemy analizie parametry fizyczne charakterystyczne dla przegrody dachowej, musimy mieć na uwadze to, że wartości tak zwanego współczynnika przenikania ciepła U są zdecydowanie niższe niż ma to miejsce w przypadku ścian. Od 2014 współczynnik ten nie może być wyższy niż 0,20W, od 2017 nie powinien zaś przekraczać 0,18W. Jeszcze surowsze będą przepisy dla osób zaczynających budowę po roku 2021, wtedy bowiem to współczynnik o wartości 0.15W będzie tym, który można będzie określić mianem maksymalnego.

Budowa dachu w kontekście nowych przepisów budowlanych

Co ważne, już dziś zdecydowana większość osób stara się przestrzegać ostatniej z wymienionych wartości, co jest bardziej opłacalne z ekonomicznego punktu widzenia. Inne zastrzeżenie, które należy brać sobie do serca chcąc budować zgodnie z przepisami, odnosi się do zastosowania ocieplenia o odpowiedniej grubości. Jeśli decydujemy się na zastosowanie wełny mineralnej, a właśnie z taką praktyką mamy do czynienia najczęściej, grubość ocieplenia wynosi przynajmniej 25 centymetrów. Zaleca się jednak jej zwiększenie o wartość wynoszącą od 5 do 15 centymetrów, uzyska się bowiem wówczas znacznie lepsze parametry.

Warto zwrócić uwagę na mostki termiczne

Poważnym problemem przy budowie dachu niezmiennie pozostają mostki termiczne. Na szczęście, istnieje szansa na zminimalizowanie ryzyka ich powstawania, wystarczy bowiem, że zdecydujemy się na układanie materiału termoizolacyjnego w dwóch warstwach. Pierwsza z nich powinna się znaleźć między krokwiami, dobrze przy tym, jeśli będzie ona przynajmniej o 2 centymetry szersza niż sam rozstaw krokwi. Należy też zwrócić uwagę na to, czy wełna rzeczywiście ciasno przylega do krokwi. Druga warstwa musi być ułożona prostopadle znajdując się pomiędzy elementami składającymi się na ruszt.

Ocieplenie wełną

Należy też zwrócić uwagę na połączenie odcinków wełny, te muszą być bowiem dociągnięte do siebie w sposób umożliwiający im utworzenie ciągłej warstwy. Na dach czyha sporo zagrożeń, gdybyśmy zaś chcieli wskazać te, które ma największe znaczenie, z pewnością musielibyśmy wspomnieć o wilgoci. Okazuje się, że jest ona w stanie obniżyć parametry termoizolacyjne nawet o piętnaście procent. Jednym ze skuteczniejszych sposobów walki z nią są folie dachowe. Istnieje przynajmniej kilka ich rodzajów, a ich dobór zależy od naszych preferencji i specyfiki samego dachu.