Czy polski przemysł nadal jest w dołku?

W ostatnich kilku miesiącach mogliśmy zaobserwować spadek wskaźnika PMI. Na całe szczęście marzec 2019 przyniósł lekką poprawę tego wskaźnika, przez co polscy przedsiębiorcy z sektora przemysłowego mogą spać trochę spokojniej. Czy na pewno wszystko w polskim przemyśle uległo poprawie?

Wzrosty są złudzeniem

Mimo delikatnych wzrostów PMI wielu specjalistów alarmuje, że jest to tylko złudzenie, gdyż poprzednie miesiące były na tyle kiepskie, że nadejście pierwszego wiosennego miesiąca spowodowało znaczną różnicę w odczytach. Mimo wzrostu wskaźnika PMI nadal możemy zaobserwować spadek ilości nowych zamówień eksportowych, aktywności zakupowej oraz poziomu zatrudnienia. Nie można również zapomnieć o zapasach ciągle niesprzedanych produktów, które praktycznie każdego dnia kumulują się w coraz większe zaległości.

Jakie są przyczyny osłabienia PMI?

Specjaliści oprócz problemów związanych w wewnętrznym funkcjonowaniem przemysłu w Polsce, wskazują również na problemy gospodarcze w Niemczech, które w dużej mierze dotykają również Polskę. Dotychczas sporo zamówień eksportowych pochodziło właśnie od naszych zachodnich sąsiadów. W momencie problemów gospodarczych Niemiec, sytuacji automatycznie odbija się na PMI naszego przemysłu. Na szczęście dla polskiego przemysłu, Niemcy wprowadzają plan naprawczy, który ma przywrócić poprzedni stan przemysłu, a co za tym idzie, również polski sektor przemysłowy powinien odczuć ulgę.

Czy polski przemysł nadal jest w dołku?

Jak badany jest wskaźnik PMI?

PMI (Purchasing Managers' Index) to wskaźnik, który jest obliczany na podstawie ankiet, w których udział bierze próba menadżerów działających w obszarze szeroko rozumianej logistyki w Polsce. Odpowiadają oni na pytania związane z bieżącym procesem produkcji, nowymi zamówieniami, opóźnieniami, ewentualnymi zaległościami oraz cenami, w jakich są sprzedawane produkty. Wszystkie odpowiedzi są w odpowiedni sposób odczytywane i na ich podstawie tworzony jest aktualny indeks PMI. Według ekonomistów jest to bardzo dobre źródło oceny obecnej koniunktury gospodarczej.