Sektor gospodarki

Nauki ekonomiczne, oraz nauka o gospodarce, są bardzo istotnym elementem dzisiejszego systemu kształcenia. Pozwalają na zrozumienie procesów zachodzących w gospodarce, które mają bezpośredni wpływ na stan rynku pracy, stan państwa, oraz działania polityków. Studiując poszczególne zagadnienia ekonomiczne, trzeba również przyswajać specjalistyczną nomenklaturę. Czym są sektory gospodarki?

Sektorem gospodarki nazywa się zbiór przedsiębiorstw znajdujących się w zakresie badanego kraju, regionu lub dziedziny gospodarki. Składają się na nie przedsiębiorstwa, które zajmują się zbliżonym profilem działalności, czyli wytwarzają podobne dobra lub usługi.

Podstawowym wyróżnieniem sektorów gospodarki jest:

·         Pierwszy sektor – obejmuje on rolnictwo, leśnictwo, rybołówstwo, oraz cały przemysł wydobywczy, taki jak wydobywanie węgla, miedzi, czy metali szlachetnych.

·         Drugi sektor- zwany też sektorem przemysłowym; obejmuje on wszystkie przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem półproduktów, oraz wytwarzaniem gotowych produktów. W jego skład wchodzi też cała branża budowlana.

·         Trzeci sektor- jest to sektor usług; obejmuje przedsiębiorstwa świadczące wszelkiego rodzaju usługi.

Według najnowszych trendów, czasem wyróżnia się także sektor czwarty, który związany jest z przetwarzaniem, analizowaniem i wykorzystywaniem informacji. Firmy z tej branży rozwijają się bardzo dynamicznie i ten podział nie jest jeszcze taki oczywisty, więc nie wszędzie się go używa.

Sektor gospodarki

Teoria rozwoju gospodarczego trzech sektorów, sprowadza się do podziału na trzy etapy rozwoju gospodarki. Pierwszym z nich jest okres preindustrialny. Jest to okres, w którym dominowało zatrudnienie i produkcja w zakresie rolnictwa, zbieractwa i hodowli – czyli pierwszego sektora. Zmiana nastąpiła w okresie rewolucji przemysłowej, gdy kraje zachodniej Europy, oraz USA, doprowadziły do bardzo szybkiego rozwoju przemysłu.

Kolejnym okresem jest okres industrialny. Jest to okres, który charakteryzuje się dominacją produkcji w fabrykach, w których zatrudnienie znajduje większa część społeczeństwa. Rozwijają się takie branże jak przemysł, górnictwo czy budownictwo.

Kolejnym okresem jest okres postindustrialny, który charakteryzuje się rozwojem trzeciego sektora.