Popularne metody wiercenia w betonie

Wiercenie w betonie to proces na skutek, którego powstaje odpowiednio wykonany otwór wiertniczy. Do wiercenia w betonie wykorzystuje się stosowne narzędzia wiercące, mogą to być np. świdry lub koronki rdzeniowe. Biorąc pod uwagę sposób urabiania skały możemy wyróżnić dwie podstawowe metody wiercenia w betonie, są to: metoda udarowa i metoda obrotowa. Natomiast ze względu na wielkość średnicy otworów wiertniczych wyróżnia się metodę: mało- średnicową, normalno-średnicową i wielko- średnicową.

Udarowe i obrotowe wiercenie w betonie.

W przypadku udarowego wiercenia w betonie wykorzystywany jest udar pneumatyczny bądź udar hydrauliczny. Jest to tradycyjna metoda wiercenia w betonie. W metodzie tej świder przemieszczany jest ruchem posuwisto- zwrotnym. Takie wiercenie niestety nie jest pozbawione wad. Do głównych wad możemy zaliczyć przede wszystkim: uciążliwy hałas, ryzyko powstania pęknięć, duże ilości pyłu. Na szczęście można skorzystać również z metody wiercenia obrotowego. W tym przypadku narzędzia wiertnicze wykonują ruch obrotowy, a skała urabiana jest technika skrawania, ścierania lub kruszenia. W przypadku wiercenia obrotowego możemy wyróżnić technikę wiercenia pełno-obrotowego i technikę wiercenia rdzeniowego. W pierwszym przypadku do wiercenia w betonie wykorzystuje się świder w drugim koronkę.

Popularne metody wiercenia w betonie

Technika wiercenia rdzeniowego.

Technika wiercenia rdzeniowego może być wykorzystana do wykonania wszelkiego rodzajów otworów, zarówno tych małych jak i wielko- średnicowych. W przypadku tej techniki nie rozkrusza się betonu na całym przekroju dna, ponieważ otwór wykonuje się pierścieniowo. Oznacza to, że wewnątrz rdzeń zostaje nienaruszony. Przy wierceniu rdzeniowym możemy wykorzystać płuczki z obiegiem prawym bądź lewym. Wiercenie rdzeniowe może przebiegać również w sposób bezpłuczkowy, ale przy maszynowym wierceniu obrotowym w praktyce zawsze wykorzystuje się płuczkę, ponieważ umożliwia ona wynoszenie urobku z dna otworu wiertniczego. Narzędzia wykorzystywane do wiercenia rdzeniowego to przede wszystkim wiertnice pneumatyczne, hydrauliczne i elektryczne.