Stan surowy otwarty – co musisz o nim wiedzieć?

Stan surowy otwarty to etap budowy domu, w trakcie którego postępy są najbardziej widoczne. Dom staje się bowiem faktem w bardzo szybkim tempie. Stan surowy otwarty jest jednak także bardzo wymagającym etapem budowy domu, podczas którego nietrudno o błędy i uchybienia. Co warto wiedzieć o tym etapie budowy nieruchomości i popełnienia jakich błędów wystrzegać się w jej trakcie?

Stan surowy otwarty – zakres prac

Dom w stanie surowym otwartym składa się z fundamentów wraz z izolacją oraz w niektórych przypadkach także ze ścian piwnic oraz stropu na nimi. W skład elementów stanu surowego otwartego wchodzą: wybudowane ściany nośne, słupy, stropy, schody z betonu oraz konstrukcja dachu wraz z jego pokryciem. Do postawienia domu w stanie surowym otwartym zatrudniana jest zazwyczaj jedna ekipa, a całość prac przebiega szybko i sprawnie.

Stan surowy otwarty – co musisz o nim wiedzieć?

Jakich poważnych błędów wystrzegać się podczas budowy domu w stanie surowym otwartym?

Koszt wybudowania domu w stanie surowym otwartym najczęściej wymaga przeznaczenia ok. połowy całkowitych nakładów na budowę danej nieruchomości. W praktyce drugie tyle środków finansowych wydamy na wykończenie domu, a więc montaż stolarki drzwiowej i okiennej, wykończenie elewacji oraz wnętrza budynku.

Wszelkie błędy i uchybienia popełnione na etapie stanu surowego otwartego mogą mieć trwałe i trudne do naprawienia konsekwencje dla całości inwestycji. Niektóre z nich mogą negatywnie wpływać na jej trwałość, a także spowodować, że w trakcie korzystania z budynku pojawią się problemy.

Błędy przy budowie ścian i pracach betoniarskich

Do najważniejszych błędów popełnianych na tym etapie budowy domu należy m. in. brak papy lub folii hydroizolacyjnej pod ścianami, co może spowodować podciąganie wody w przypadku, kiedy fundamenty nie zostały właściwie uszczelnione. Kolejnym uchybieniem jest łączenie ścian działowych na sztywno ze stropem. Prawidłowo wykonane łączenie wymaga bowiem pozostawienia kilkucentymetrowego odstępu i jego wypełnienia wełną mineralną lub pianą poliuretanową. Zapobiega to pękaniu ścian działowych w wyniku napierania na nie stropu. Bardzo często zdarza się także, że mury zostają nieprawidłowo wypoziomowane. Ich niewłaściwe ustawienie w stosunku do stropu stwarza z kolei problemy przy budowie stropu i jego późniejszego wykończenia.

Często popełnianym błędem jest także nieprawidłowe łączenie ścian. Wewnętrzne ściany nośne powinny zostać przewiązane na etapie murowania ze ścianami zewnętrznymi. Jeśli do tego nie doszło należy je połączyć za pomocą płaskich kotew, które stosuje się co dwie warstwy. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku łączenia ścian działowych ze ścianami nośnymi. Poważnym błędem jest także murowanie oraz betonowanie w trakcie mrozów. Niewłaściwie wykonane prace murarskie przy niskich temperaturach grożą bowiem znacznie niższą wytrzymałością spoin oraz betonowych elementów.

Wiele ekip chcąc przyspieszyć prace pomija wykonanie niektórych prac betoniarskich. Dotyczy go zazwyczaj ścian kolankowych, gdzie rezygnuje się np. z betonowania słupków wzmacniających lub pomija wieniec uznając go za zbędny element. W efekcie ściany nie posiadają odpowiedniej stabilności i mogą rozjechać się przy wykończeniu dachu budynku. Bardzo często popełnia się także błędy przy betonowaniu. Należy do nich niewłaściwa pielęgnacja świeżo położonego betonu oraz niekorzystanie z podkładek dystansowych pod zbrojenie. Sprawia to, że zbrojenie nie ma właściwej otuliny z betonu, co narusza jego wytrzymałość oraz pogarsza odporność pożarową elementu żelbetowego.

Błędy popełniane przy budowie dachu

Bardzo istotne jest również prawidłowe wykonanie więźby dachowej. Jej niestaranne przygotowanie spowoduje bowiem konieczność wypoziomowania połaci przez dekarzy, zanim zajmą się oni realizacją pokrycia dachowego.

Często ekipy zapominają także o umieszczeniu papy po murłatą, czyli belką, na której opierają się krokwie dachowe. Musi być ona odizolowana od betonu za pomocą papy, aby drewno nie butwiało i nie groziło stabilności całej konstrukcji dachowej.

Bardzo często zdarza się także, że więźba dachowa jest przez cieślów wykonywana niedokładnie. W efekcie, aby prawidłowo ułożyć na niej pokrycie konieczne jest jej dodatkowe wypoziomowanie, co wymaga dodatkowego czasu oraz opóźnia postęp prac.