Czym jest logistyka?

Z definicji dostępnej w sieci wynika, że logistyka jest procesem planowania, realizacji oraz kontrolowania etapów dotyczących przepływu produktów sprzedawanych lub produkowanych w firmie. Procesy te mogą dotyczyć wszelki zasobów firmowych, łącznie z posiadanymi informacjami. Logistyka jest więc swoistym sposobem na kompleksową organizację firmy.

Jakie są rodzaje logistyki?

Jest wiele rodzajów logistyki, z czego większość wcale nie jest powszechnie znana. Do takich grup nalezą:

 • mezologistyka, czyli logistyka zajmująca się jednym działem gospodarczym,
 • mikrologistyka zajmująca się jedynie jednym przedsiębiorstwem,
 • makroogistyka skupiająca obszar gospodarczy kraju,
 • eurologistyka – analogicznie zajmuje się obszarem całej Europy,
 • logistyka globalna – jak nazwa wskazuje, zajmuje się logistyką na poziomie globalnym.

Logistykę można też podzielić ze względu na obszar przedmiotu, który organizuje. I tak mamy logistykę zajmującą się:

 • zaopatrzeniem,
 • produkcją,
 • dystrybucją,
 • transportem,
 • marketingiem,
 • ekologią,
 • odzyskiem,
 • procesami miejskimi,
 • internetową.

Jakie cechy powinien posiadać dobry logistyk?

Osoba zajmująca się firmową logistyką powinna być charyzmatyczna i powinna dysponować czasem. Oczywiście zatrudniając się na takim stanowisku, należy zdawać sobie sprawę, że często z miejsca jest to praca na cały etat, a ogrom obowiązków może nasz na początku zwyczajnie przerazić. Dobry logistyk powinien być też kreatywny i umieć wymyślać innowacyjne sposoby na procesy, które już w firmie zaistniały. Oprócz tego powinien być komunikatywny, otwarty i przyjaźnie nastawiony, dzięki czemu organizacja przychodzi mu znacznie łatwiej. Organizacja czasu pracy, a przede wszystkim zmysł organizacyjny w ogóle, to bardzo poszukiwana cecha dobrego logistyka.

Czym jest logistyka?

Tak jak każdy inny pracownik, logistyk firmowy powinien być entuzjastycznie nastawiony na swoją pracę, dzięki czemu nie odczuwałby związanego z nią stresu. Dobra motywacja i ciągła praca przez określony czas dałyby nam szybko doświadczenie do stworzenia innowacyjnej drogi do osiągnięcia logistycznego spokoju ducha.