Najważniejsze zalety i wady ousourcingu usług logistycznych

W dzisiejszych czasach trudno jest spotkać firmę, która zajmuje się zarówno działalnością własną, jak i samodzielnie dba o transport sprzedawanych przez siebie towarów. Zdecydowana większość przedsiębiorstw preferuje bowiem oddelegowanie tego zadania zewnętrznej firmie logistycznej, która świadczy usługi logistyczne. Pozwala to skoncentrować się na własnej działalności oraz daje pewność, że usługi logistyczne zostaną zrealizowane na najwyższym poziomie.

Najważniejsze zalety outsoucingu usług logistycznych

Powierzenie usług logistycznych zewnętrznej firmie nosi nazwę outsouringu. Jest to kompleksowa usługa, która obejmować może wiele działań. Firmy logistyczne świadczące outsourcing usług logistycznych oferują swoim klientom m. in. pakowanie i sortowanie towarów, wymianę opakowań, utylizację odpadów, magazynowanie towarów, etykietowanie, kompletowanie zamówień i wreszcie wysyłkę gotowych zamówień do klientów docelowych. Wiele z nich zajmuje się także obsługą zwrotów oraz reklamacji.

Z outsourcingu usług logistycznych korzysta dziś wiele sklepów internetowych, które dzięki nim mogą zmniejszyć ilość własnych obowiązków oraz skupić się na obszarach działalności bliższych ich wiedzy oraz kompetencjom. Usługi logistyczne oferowane w ramach outsourcingu posiadają wiele istotnych zalet, wśród których najczęściej wymieniana jest optymalizacja kosztów. Firmy korzystające z tego typu usług nie muszą ponosić kosztów związanych z wynajmem własnego magazynu, zatrudnieniem pracowników obsługujących proces realizacji dostaw i zamówień oraz dostarczaniem towarów do odbiorców docelowych.

Istotną zaletą outsourcingu usług logistycznych jest także usprawnienie całego łańcuch dostaw, który działa lepiej, jeśli zajmują się nim specjaliści z zakresu logistyki. Istotną zaletą jest także możliwość skoncentrowania się na działalności własnej i sprzedaży oraz zwiększenie satysfakcji klientów docelowych, którzy w dzisiejszych czasach nade wszystko cenią sobie sprawne i terminowe dostarczanie zamawianych towarów.

Najważniejsze zalety i wady ousourcingu usług logistycznych

Wady outsourcingu usług logistycznych

Usługi logistyczne realizowane w formie outsourcingu posiadają zdecydowanie więcej zalet niż wad. Nie jest to jednak rozwiązanie pozbawione pewnych mankamentów. Największym problemem związanym z korzystaniem z tego typu rozwiązań jest możliwość utraty kontroli nad procesem zamówień, który praktycznie w całości zostaje oddelegowany zewnętrznej firmie logistycznej. Firmy rozważające podjęcie współpracy z partnerem logistycznym muszą liczyć się także z koniecznością przekazywania mu poufnych informacji handlowych oraz uwzględnić w swoim budżecie koszt outsourcingu.

Z tych powodów wszystkie przedsiębiorstwa, które poważnie rozważają skorzystanie z outsourcingowych usług logistycznych powinny bardzo starannie wybrać swojego partnera logistycznego. Firma świadcząca usługi logistyczne musi być solidna i rzetelna oraz posiadać duże doświadczenie w świadczeniu tego typu usług. Najkorzystniej jest postawić na znaną i cenioną w branży logistycznej firmę oraz na bieżąco monitorować jej pracę. Dzięki temu outsourcing usług logistycznych stanie się cennym dodatkiem, który pozwoli usprawnić działanie każdego biznesu.