Przemysł 4.0

Przemysł 4.0 to pojęcie stosunkowo nowe, definiuje ono rozwój i zmiany jakie zachodzą na produkcji. Wraz z rozwojem technologii informacyjnych możliwe stało się wdrożenie szeroko pojętej sieci wymiany informacji w ramach procesów produkcyjnych. Przy dzisiejszych możliwościach każdy użytkownik procesu niezależnie, czy to osoba z biura, czy pracownik produkcyjny może uzyskać bezpośredni i niezwłoczny dostęp do istotnych informacji. Rozwój zarówno technologii, ale i koncepcji dotyczących produkcji pozwolił na realizację masowej, zindywidualizowanej produkcji.

Oznacza to, że jesteśmy w stanie produkować krótkie serie, spersonalizowanych produktów, ale tam gdzie to możliwe korzystać z korzyści jakie daje seryjna produkcja. Poczynając od przyjęcia zamówienia inteligentne rozwiązania są w stanie podpowiedzieć w jaki sposób spełnić oczekiwania odbiorcy w wymaganym terminie przy optymalizacji kosztów, minimalizacji braków i odpadów.

Usieciowione magazyny, które identyfikują stany magazynowe na podstawie kodów kreskowych, czy RFID z pełną identyfikacją tego co znajduje się polach odkładczych lub półkach regałów, pozwalają zlokalizować i wytyczyć optymalną trasę do pobrania/odłożenia danego elementu produkcji. Wspierają pracę zarówno ludzi jak i coraz częściej wykonujących tą pracę robotów.

Pełny, bieżący dostęp do informacji magazynowych pozwala w szybkim czasie przeanalizować zapotrzebowanie uwzględniając stany na magazynie, a dostęp do informacji z systemów MRP II / MES zintegrowanych z maszynami daje całościowy obraz. Tak połączony przepływ danych pozwala na analizę obłożenia poszczególnych maszyn i oszacowanie czasu potrzebnego na wykonanie zamówienia bez konieczności ingerencji ludzkiego planisty.

Przemysł 4.0

System sam może odpowiedzieć na zapytanie klienta, podając mu szacunkowy czas realizacji, a zadaniem planisty będzie zapewnienie terminowej realizacji procesu. Wdrożenie pełnej idei Przemysł 4.0 pozwala na bezpośredni dostęp do wszelkich zmian w zamówieniu na dowolnym poziomie. Unikamy w ten sposób „błędów” polegających na przyjęciu i zatwierdzeniu zmian od klienta, naniesieniu zmian w technologii i na rysunki, a następnie nie dostarczeniu na czas tych informacji bezpośrednio na produkcję.